การใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในงานติดตั้งกล้อง IPอย่างพ้นภัย

เครื่องมือ เครื่องไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในงานติดตั้งวงจรปิด  ได้ถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่สะพัด และใช้งานเป็นบ่อยๆจนเคยชิน ถ้าผู้ใช้ขาดความรอบคอบ ไม่มีการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี และปลอดภัย อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ดังนั้น การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในงานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ต้องทำควบคู่ไปกับการดูแลรักษา และต้องทำความเข้าใจต่อการใช้งานเพื่อความปลอดภัยอยู่เสมอ สิ่งที่ควรปฏิบัติในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ควรปฏิบัติดังนี้

หัวอกแม่ร้องคนใจบุญช่วยลูก 3ขวบป่วยโรคหัวแตงโม

หัวอกแม่ทนเห็นลูกทรมานไม่ไหว…แม่ค้าตลาดนัดเมืองจันท์ ร้องขอความช่วยเหลือจากปลัดอาวุโสอำเภอโป่งน้ำร้อน หลังทางบ้านมีฐานะยากจนลูกวัย 3 ขวบ พิการทางสมอง ป่วยโรคหัวแตงโมพัฒนาการช้า วอนผู้ใจบุญช่วยเหลือ

การป้องกันอันตรายจากการใช้ไฟฟ้าในระบบงานกล้องวงจรปิด

กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเรือนร่างมนุษย์ทำให้กล้ามเนื้อเกิดการหดตัวและเกิดอาการเกร็ง ผู้ถูกกระแสไฟฟ้าไหลผ่านส่วนมากจะไม่สามารถควบคุม หรือบังคับตัวเองให้พ้นจากกระแสไฟฟ้าได้ กระแสไฟจะไปทำให้ศูนย์บังคับการทำงานของหัวใจหยุดเต้น เลือดหยุดการไหลหมุนเวียนไปตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ผู้ถูกกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ส่วนมากจึงสิ้นสติและเสียชีวิตในที่สุด ธรรมชาติของกระแสไฟฟ้าจะไหลไปตามทางที่เป็นตัวนำที่ดี ถ้ามีทางให้ไฟฟ้าไหลผ่านหลายทาง กระแสไฟฟ้ามักไหลผ่านไปตามทางที่มีความรับมือน้อยที่สุดคือ เป็นตัวนำที่ดีที่สุด จากสรรพคุณนี้เอง หากต้องการกันไม่ให้ร่างกายเป็นทางที่มีความต้านทานน้อยที่สุด จะมีมีวิธีรักษาได้ 2 วิธีดังนี้  วิธีแรกคือ จัดให้มีความต้านทานน้อยกว่าความต้านทานของร่างกายให้เป็นทางไหลของกระแสไฟฟ้า โดยการต่อสายดิน (Ground Wire) เข้ากับเครื่องไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าทำมาจากโลหะ วิธีที่สองคือ ใช้ฉนวนกั้นกระแสไฟฟ้าไว้ไม่ให้ไหลผ่านร่างกายขณะที่ต้องเกี่ยวข้องกับกระแสไฟฟ้า สายดินของเครื่องใช้ไฟฟ้า สายดินมีคุณประโยชน์มากในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ช่วยปกป้องการไหลของกระแสฟ้าจากตัวถังเครื่องไฟฟ้าผ่านร่างกายมนุษย์ลงดินในขณะที่เกิดการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าจะไหลผ่านสายดินแทน ช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า Read More …

เลิกปิด27เส้นทางจราจร รอบพระบรมหาราชวัง19พ.ย.นี้

รองโฆษก ตร. เผย ยกเลิกปิด 27 เส้นทางจราจรโดยรอบพระบรมหาราชวัง เหลือ 8 เส้นทางหลัก ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 19 พ.ย.นี้เป็นต้นไป พร้อมให้ “ศรีวราห์” จัดตำรวจ ตม.ตามจุดคัดกรอง เข้มมิติด้านความมั่นคง

พื้นฐานการติดต่อข้อมูลและระบบเครือข่าย CCTV

ปัจจุบันคงจะไม่มีใครที่จะไม่รับว่าไม่เคยได้ยินเรื่องอินเตอร์เน็ต อีเมล์ ซึ่งใช้ในการรับส่งข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะในระบบกล้องวงจรปิด CCTV   และบางคนอาจมีการสร้างเว็บไซต์ของตนเองด้วย แต่มีไม่กี่คนที่รู้ว่า อินเตอร์จะมีความหมายเป็นอย่างสูงในการใช้ดูภาพออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์เคลื่อนที่ สมาร์ทโฟน อีกด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นจะเรียกว่า การสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายที่มีการพัฒนาขึ้นอย่างเร็วในปัจจุบัน ทำให้ราคาค่าใช้บริการถูกลง ในขณะที่ผู้ใช้สามารถส่งข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิดได้เร็วขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดการผันแปรต่อพฤติกรรมการดำรงชีพมากขึ้นด้วย แต่ไม่ว่าเทคโนโลยีทางด้านระบบเครือข่ายจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายเพียงใดก็ตาม ต่างก็มีพื้นความรู้มาจากสิ่งเดียวกัน ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย จะพบว่าบทความเกือบทุกบทความจะกล่าวถึงเกณฑ์ OSI และ TCP/IP เป็นต้น การติดต่อสื่อสารข้อมูล (Data Communication) มีรากศัพท์มาจากคำสองคำ คือ ข้อมูล Read More …

ปภ.เชื่อมข้อมูลสาธารณภัยทางน้ำรับมือสถานการณ์

ปภ.บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงข้อมูลสาธารณภัยด้านน้ำให้มีเอกภาพ ให้อยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกันนายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันภัยพิบัติ ทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับน้ำ ทั้งภัยแล้ง และอุทกภัยเกิดบ่อยครั้งและมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น รัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ และเชื่อมโยงทุกมิติ โดยเฉพาะการจัดทำฐานข้อมูลสาธารณภัยด้านน้ำที่ครอบคลุมทุกด้าน จะทำให้การวิเคราะห์คาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์และการแจ้งเตือนภัยมีความรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ ดังนั้น ปภ.จึงได้จัดประชุมสัมมนาการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลเพื่อหาแนวทางการจัดทำมาตรฐานการนำเสนอข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสาธารณภัยด้านน้ำ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อศึกษาทบทวน Read More …

เตือนหญิงปวดท้องน้อยเรื้อรัง

อาการของโรคปวดท้องน้อยเรื้อรัง มักพบในเพศหญิงมากกว่าในเพศชาย ราวร้อยละ 90 เป็นเพศหญิง ทั้งนี้ เพราะโครงสร้างทางร่างกาย อวัยวะ และระบบการทำงานเอื้อต่อการเกิดความผิดปกติ

การเดินสายไฟและสายภาพกล้องวงจรปิดในช่องเดินสายอโลหะบนพื้นผิว

ช่องเดินสายอโลหะบนพื้นผิว (Surface Nonmetallic Raceway) ทำด้วยวัสดุทนบรรยากาศที่มีสารเคมี ไม่ติดไฟ ทนแรงกระแทก ไม่บิดเบี้ยวจากความร้อนในสภาวะการใช้งานสามารถใช้งานในที่อุณหภูมิต่ำได้ มีหลายสีหลายแบบตามความต้องการ ช่วยให้การเดินสายกล้องวงจรปิดรวดเร็วและสวยงาม 1.การใช้งาน อนุญาตให้ใช้ช่องเดินสายอโลหะบนพื้นผิวในสถานที่แห้งเท่านั้น 2.ห้ามใช้ช่องเดินสายอโลหะบนพื้นผิวในกรณีต่อไปนี้ 2.1 ในที่ซ่อน 2.2 ในที่ซึ่งอาจเกิดความเสียหายทางกายภาพได้ 2.3 ในระบบแรงสูง 2.4 ในปล่องขนของ หรือ ปล่องลิฟต์ 2.5 ในบริเวณอันตราย นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น 2.6 ในที่ซึ่งอุณหภูมิโดยรอบ หรืออุณหภูมิใช้งานของสายเกินกว่าอุณหภูมิของการเดินสายอโลหะบนพื้นผิวที่ระบุไว้ 3.จำนวนสายไฟและสายกล้องวงจรปิดไม่เกินที่กำหนดโดยผู้ผลิต Read More …

โบรกแนะหุ้นรับอานิสงส์ โครงการประชารัฐ

นายมงคล พ่วงเภตรา ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ กลยุทธ์การลงทุน  บล. เคทีบี (ประเทศไทย)  เปิดเผยว่า กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้ ยังแนะให้เลือกเพียงหุ้นเด่นของบางกลุ่มที่พอจะไปต่อได้ที่มีปัจจัยบวกหนุน, หุ้นได้ประโยชน์จากโครงการประชารัฐฯ, หุ้นมีความเสี่ยงต่ำ และหุ้นที่คาดกำไรไตรมาส 3 จะออกมาดี  โดยประเมินกรอบดัชนีวันนี้ที่ 1,490-1,510 จุด

ตลาดน้ำวัดลำพญา

เมื่อมาเยือน ‘วัดลำพญา’ สิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความสวยงามอันสงบร่มเย็น เนื่องจากได้รับการบูรณะและพัฒนาเป็นอย่างดี วัดนี้ถือกำเนิดขึ้นราวปี พ.ศ. 2400 อยู่คู่กับชุมชนมานานนับ 100 ปีแล้ว ภายในวัดมีหลวงพ่อมงคลมาลานิมิต พระพุทธรูปปางมารวิชัย ที่สร้างด้วยศิลาแลง พอกปูนและปิดทองทับ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมมากราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล อีกทั้งมีตลาดน้ำชื่อดังซึ่งผู้คนต่างแวะเวียนกันมาเที่ยวไม่ขาดสาย