สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมมากที่สุด

ในสัปดาห์เดียวกันกับสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศคืออ่าวมาหยาปิดสี่เดือนอันเป็นผลมาจากการท่องเที่ยวที่มากเกินไปท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ท่าอากาศยานไทย) ได้มีมติอนุมัติให้ก่อสร้างท่าอากาศยานใหม่ 2 แห่งคือเมืองเชียงใหม่และอีกแห่งหนึ่ง ในจังหวัดภูเก็ต ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมทั้งภูเก็ตและเชียงใหม่มีสนามบินอยู่แล้ว

แต่มีการวางแผนเพิ่มเติมเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น นายนิตย์นิตินัยศิริสถิตะธานประธานทอทเทคกล่าวว่าสนามบินแห่งใหม่จะมีราคาประมาณ 60,000 ล้านบาทโดยจะมีการก่อสร้างในปีพ. ศ. 2562 สนามบินเชียงใหม่แห่งที่สองจะสร้างขึ้นที่อำเภอบ้าน ธ อำเภอลำพูนขณะที่จังหวัดภูเก็ตจะสร้างขึ้นที่อำเภอบ้านโคกกรูดจังหวัดพังงา คาดว่าทั้งสองแห่งจะแล้วเสร็จภายในปีพ. ศ. 2568 และให้บริการนักท่องเที่ยวจำนวน 10 ล้านคน