พลวัตแห่งเมืองติดตั้งกล้องวงจรปิด

เมืองในสมัยใหม่มีสภาพอากาศเฉพาะของตัวเอง ต่างจากพื้นที่ที่เป็นแหล่งเกษตรกรรม เมืองมักเป็นสถานทีอันน่าตื่นใจสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในนั้น และมีลักษณะการตั้งถิ่นฐานที่ยากจะคาดเดาเหตุผลได้ แต่บทบาทสำคัญที่เกี่ยวกับการบริภควัตถุดิบ อาจจะน่าทึ่งมากกว่าสิ่งที่กล่าวมานั้นอีก ทั้งนี้เพราะเมืองเป็นตัวเปลี่ยนวัตถุดิบให้กลายเป็นวัตถุเทียมอยู่อย่างสม่ำเสมอ เมืองทุกแห่งจะเป็นเสมือนจุดผ่านของทรัพยากรจำนวนมากมาย ซึ่งโดยมากจะถูกขนมาจากที่อื่น ไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็ตาม แนวคิดเกี่ยวกับการสันดาปพลังงานของเมือง ช่วยทำให้เราประมาณการได้อย่างชัดเจนถึงปริมาณความต้องการติดตั้งระบบบกล้องวงจรปิด CCTV รักษาความปลดภัย อาหาร น้ำ วัตถุดิบ ตลอดจนเชื้อเพลิง รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการบริโภค และกระบวรการเหล่านั้นต่อโลกธรรมชาติ การบวนการสันดาปพลังงานแบบเส้นตรงของเมืองในปัจจุบัน ขาดประสิทธิภาพและมีแนวโน้มที่จะส่งผลร้ายต่อสภาพธรรมชาติ เมืองทำหน้าที่ควบคุมและดัดแปลง                 เมืองในสมัยใหม่ยังเป็นแหล่งสะสมของเงินและอำนาจ เมืองพยายามที่จะมีสถานภาพอยู่เหนือธรรมชาติด้วยการใช้เงินอุดหนุนการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนวัตถุดิบให้กลายเป็นสินค้าสะดวกภัณฑ์ อันจะเป็นสิ่งที่ค้ำจุนต่อโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องโดยน้ำมือมนุษย์ การที่เมืองได้ผสมผสานและเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบจากธรรมชาติให้กลายเป็นวัตถุเทียม เป็นการทำลายข้อจำกัดทางธรรมชาติ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอย่างใดอย่างหนึ่งตามมา Read More …